Velkommen til Kirkebjerg Fritidshjem

Stacks Image 248
Her på forsiden kan du få dig et hurtigt overblik, over dit barns hverdag og et indblik i vores pædagogiske overvejelser bag rammerne for vores fritidstilbud.
Vi bestræber os på at digitalisere vores informationer så vidt muligt og vil vil løbende opdatere denne side for nye informationer der vedrøre dit barn på fritidshjemmet.

Vi håber at det er nemt og overskueligt og vil meget gerne have besked hvis du syntes noget kan blive bedre ...

Indmeldelse og udmeldelse.

Hvis du gerne vil indmelde eller udmelde dit barn, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Husk der er en måneds opsigelse fra d. 1 eller d. 15 i måneden.

Krydseren og Iportalen.

Iportalen er fritidshjemmets elektroniske receptionist. Det er her du kan meddele os om sygdom, gåhjem tider, aftaler og andet. Du kan også bare ringe til vores krydser som vil hjælpe dig videre. 38 74 84 06

Aktiviteter.

På kirkebjerg Fritidshjem er der hele tiden gang i en aktivitet.
Vi har delt aktiviteterne op i daglige faste aktiviteter, som træværksted, tur ud af huset, musik osv. med forskellige emner.
Også de mere traditionelle aktiviteter som følger vores årshjul.

Hvordan har mit barn det.

Du kan altid få en snak med os, om hvordan det går med dit barn. Vi holder os løbende orienteret om dit barn både hos skolen og hos jer og gennemgår børnene systematisk på begge afdelinger.
kontakt os, for en samtale omkring dit barn.

Skolesamarbejde.

Kirkebjerg fritidshjem har et tæt samarbejde med Kirkebjerg Skole.
I hver klasse, som er tilknyttet Fritidshjemmet, samarbejder klasselæreren med en af vores pædagoger. Det ligger vi stor vægt på og vil udvide samarbejdet fremover i forbindelse med den ny folkeskolereform.

Forældresamarbejde.

Forældrene har hovedansvaret for deres børns trivsel, opdragelse og udvikling. Det gør dem til vores vigtigste samarbejdspartnere. Derfor ligger vi stor vægt på at i kommer i fritidshjemmet og er i løbende dialog med os. Du kan se vores forældrearrangementer i vores aktivitetskalender.

Hvad får vi at spise.

Vi lægger vægt på økologisk og sunde madvaner på Fritidshjemmet.
Hver dag laver vi mad til børnene, med råvare fra økologiske leverandører. Når vi holder fællesfødselsdag for børnene er vi lidt usunde og spiser både slik og is. :0)
Vi vil fremover så vidt det er muligt indrage børnene i tilberedning af vores daglige eftermiddags måltid.

Bestyrelse.

Kirkebjerg Fritidshjem er en selvejende Institution, som betyder øget forældreindflydelse. Bestyrelsen på Kirkebjerg fritidshjem har derfor en række juridske beføjelser der gør bestyrelsesarbejdet mere spændende og udfordrende og gør det muligt for institutionen, at agere mere selvstændigt i forhold til den politiske dagsorden.

Nyheder

“Fritidshjemmet flytter tilbage i de nyrenoverede lokaler senest d. 30.06.15”

Når Fritidshjemmet, fra d. 18.05. til og med d. 30.06.15, begynder at flytte tilbage i vores ny lokaler igen, skal du huske at holde dig orienteret. Vi flytter ikke alle sammen på en gang. Vi vil løbene informere om hvilke børne grupper som flytter tilbage og hvornår. Vi vil også ændre på vores struktur og organisering af hverdagen. så husk at følge med i vores fritfrem og nyhedsbreve.

De bedste hilsner

Personalet på fritten
Kirkebjerg Fritidshjem modtager børn allerede d. 1. April 2015
Personalet på Kirkebjerg fritidshjem

Nyttige Links